Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл 244 мэдээ

Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2018.04.10/

2018-04-11

БОХХАА,ТБХ/ Пүрэв гараг.2018.01.11/ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-03-12

ТБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2018.02.07/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-02-07

ТБХ /БААСАН ГАРАГ 2018.02.02/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-02-02

ТБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2018.01.31/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-01-31

ТБХ /БААСАН ГАРАГ 2017.12.22/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-01-25

БОХХАА,ТБХ/ Пүрэв гараг.2018.01.11/ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-01-11

ТБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2017.12.20/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-12-22

ТБХ /МЯГМАР ГАРАГ 2017.12.12/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-12-12

ТБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2017.12.06/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-12-06

ТБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2017.11.29/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-11-29

ТБХ /ПҮРЭВ ГАРАГ 2017.11.23/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-11-23

ТБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2017.11.22/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-11-22

ТБХ /МЯГМАР ГАРАГ 2017.11.14/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-11-14

ТБХ /БААСАН ГАРАГ 2017.11.10/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-11-10

ТБХ /ПҮРЭВ ГАРАГ 2017.11.09/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-11-09

ТБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2017.11.08/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-11-08

ТБХ /БААСАН ГАРАГ 2017.11.03/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-11-03