Өмнөх парламентын гишүүд 7 мэдээ

Өмнөх парламентын гишүүд

Улсын Их Хурлын гишүүд /2012-2016 он/

Найман байнгын хороо, 10 дэд хороотой байв. Энэ удаагийн сонгуулиар АН 34, МАН 26, МАХН-МҮАН-ын “Шударга ёс” эвсэл 11, ИЗНН 2 төлөөлөлтэй, бие даан нэр дэвшигч 3 хүн сонгогджээ. Энэ удаагийн сонгуулийг сонгуулийн холимог тогтолцоогоор анх удаа зохион байгуулсан. Сонгуулийн санал авах, тоолох, дүн ..

Улсын Их Хурлын гишүүд /2008-2012 он/

УИХ-ын гишүүд 7 байнгын хороо, 11 дэд хороонд харьяалагдан ажиллаж байв. МАХН-аас (хуучин нэрээр) 46, АН-аас 27, ИЗН-аас 1, Ногоон намаас 1, бие даан нэр дэвшигч 1 хүн сонгогдсон байна. Бүрэн эрхийн хугацаандаа 111 хууль шинээр баталж, 485 хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулжээ. Олон улсын гэрээ, конвенц ..

Улсын Их Хурлын гишүүд /2004-2008 он/

Энэ удаагийн УИХ 11 байнгын хороо, 8 дэд хороотой ажиллаж байгаад 2006 оноос 7 байнгын хороотой болжээ. УИХ-ын энэ удаагийн сонгуульд улс төрийн 7 нам дангаараа, 3 нам эвсэл болж оролцсоноос МАХН 37, “Эх орон-Ардчилал” эвсэл 35, БНН 1 суудал авч, бие даан нэр дэвшсэн 3 хүн сонгогдсон байна. 89 хууль

Улсын Их Хурлын гишүүд /2000-2004 он/

УИХ 7 байнгын хороотой байв. Гишүүний суудал, улс төрийн намын харьяаллаар нь авч үзвэл МАХН 72, МҮАН-МШАН-ын “Ардчилсан холбоо” эвсэл 1, ИЗН-НН 1, Эх орон-МАШСН 1, бие даагч 1 гэсэн төлөөлөлтэй байв. Бүрэн эрхийнхээ хугацаанд 140 хууль шинээр баталж, 443 хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулан, 51 хуулийг ..

Улсын Их Хурлын гишүүд /1996-2000 он/

УИХ 1996-1997 онд 5 байнгын хороотой байсан бол 1997-2000 онд 7 байнгын хороотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байв. Гишүүний суудал, улс төрийн намын харьяаллаар авч үзвэл 50 нь МҮАН-МСДН-МШАН-НН-ын “Ардчилсан холбоо” эвсэл, 25 нь МАХН, 1 нь МУНН-ын төлөөлөл байжээ. Энэ УИХ шинээр 173 хууль баталж, ..

Улсын Бага Хурлын гишүүд /1990-1992 он/

1990 оны долоодугаар сард Монгол Улсад анх удаа олон намын оролцоотой анхны чөлөөт, ардчилсан сонгууль болж Ардын Их Хурал (АИХ)-ыг шинэчлэн байгуулж, улмаар Үндсэн хуульдаа өөрчлөлт оруулан төрийн эрх барих, хууль тогтоох дээд байгууллага болох байнгын ажиллагаатай Улсын Бага Хурал (УБХ)-ыг ..

Улсын Их Хурлын гишүүд /1992-1996 он/

УИХ 10 байнгын хороотой (1995 онд 6 болгож цөөлсөн) үйл ажиллагаа явуулж байв. МАХН 70, МоАН-МҮДН-НН-ын “Ардчилсан холбоо” эвсэл 4, МСДН 1, бие даан нэр дэвшигч 1 гэсэн төлөөлөлтэй байв. УИХ бүрэн эрхийнхээ хугацаанд шинээр 137 хууль баталж, 142 хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулан, 46 хуулийг хүчингүй ..