Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл 55 мэдээ

Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл

Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2018.12.05/

2018-12-05

Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2018.10.24/

2018-10-24

Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2018.06.27/

2018-06-27

Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2018.06.12/

2018-06-12

Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2018.04.25/

2018-04-25

ӨБХ /Мягмар гараг.2018.03.06/ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-03-06

ӨБХ /МЯГМАР ГАРАГ 2018.02.06/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-02-06

ӨБХ /МЯГМАР ГАРАГ 2018.01.30/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-01-30

ӨБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2017.12.13/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-12-13

ӨБХ /Лхагва гараг.2017.12.06/ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-12-08

ӨБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2017.11.15/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-11-15

ӨБХ /БААСАН ГАРАГ 2017.11.03/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-11-03

ӨБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2017.10.25/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-10-25

ӨБХ /МЯГМАР ГАРАГ 2017.05.02/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-05-02

ӨБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2017.04.19/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-04-20

ӨБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2017.04.12/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-04-12

ӨБХ /МЯГМАР ГАРАГ 2017.01.24/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-01-24

ӨБХ /МЯГМАР ГАРАГ 2017.01.03/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-01-03