Мэдээллийг ачааллаж байна ..

Ажлын хэсэг байгуулах тухай ХЗБХ-ны 2016.02.19-ны өдрийн 07 дугаар тогтоол

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, санал, дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах ..

237

Ажлын хэсэг байгуулах тухай ХЗБХ-ны 2016.01.13-ны өдрийн 03 дугаар тогтоол

Арбитрын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах, санал, дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай

114

Ажлын хэсэг байгуулах тухай ХЗБХ-ны 2016.02.19-ны өдрийн 06 дугаар тогтоол

Эрүүгийн хэрэг шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, санал, дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай.

156

Ажлын хэсэг байгуулах тухай ХЗБХ-ны 2016.02.19-ны өдрийн 08 дугаар тогтоол

Хууль сахиулах тухай болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, санал, дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай.

90

Дэд хорооны даргыг сонгох тухай ХЗБХ-ны 2016.01.20-ны өдрийн 05 дугаар тогтоол,

Хүний эрхийн дэд хорооны даргаар УИХ-ын гишүүн Л.Болдыг сонгох тухай.

53

Ажлын хэсэг байгуулах тухай ХЗБХ-ны тогтоол /нэмэлт оруулах тухай/ 2016.01.13 №04

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн төслийн шинэчилсэн найруулга болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах, санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Тэмүүжинг нэмэх.

70

Ажлын хэсэг байгуулах тухай ХЗБХ-ны тогтоол 2016.01.13 №03

Арбитрын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах, санал, дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай.

77

Ажлын хэсэг байгуулах тухай ХЗБХ-ны тогтоол 2015.10.27 №26

Монгол улсын Хилийн тухай болон холбогдох хуулийн төсөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн ажлын хэсэг байгуулах тухай ХЗБХорооны 2015.10.27-ны өдрийн 26 дугаар тогтоол

69

Хуралдааны тов