"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл 1375 мэдээ

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл № 08 /1110/

2020-02-24

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 08 дугаарын тойм

2020-02-24

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай /Шинэчилсэн найруулга/-ыг нийтэлжээ. Уг хуулиар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын үйл ажиллагааг бие даасан, хараат бусаар явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, зөрчигдөхөөс урьдчилан ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл № 07 /1109/

2020-02-14

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 07 дугаарын тойм

2020-02-12

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Шүүхийн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 06 дугаарын тойм

2020-02-11

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийг нийтэлжээ. Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлэг нь нэг цэгээс олон цэгт нэгэн зэрэг мэдээлэл түгээж, айл гэр нэг бүрт хүрч байдаг онцлог мэдээллийн хэрэгсэл болохын хувьд тухайн улс үндэстний нийгэм, улс төр, эдийн засгийн ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл № 06 /1108/

2020-02-11

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл № 05 /1107/

2020-02-07

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 05 дугаарын тойм

2020-02-06

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Инновацийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Дээд боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Санхүүгийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай, Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулиудыг нийтэлжээ. Инновацийн тухай

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл № 04 /1106/

2020-01-29

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 04 дугаарын тойм

2020-01-29

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Санхүүжилтийн хэлэлцээр болон зээлийн гэрээ соёрхон батлах тухай, Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр соёрхон батлах тухай тухай хуулиудийг соёрхон баталсан Монгол Улс болон Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хоорондын санхүүжилтийн хэлэлцээр, Монгол Улс болон

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл № 03 /1105/

2020-01-24

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 03 дугаарын тойм

2020-01-24

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлд Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр, зээлийн болон төслийн гэрээ соёрхон батлах тухай, Гэрээ соёрхон батлах тухай, Санхүүгийн хамтын ажиллагааны ерөнхий хөтөлбөрийн тухай хэлэлцээрийн нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулиудыг нийтэлжээ. Мөн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2019 он/

2020-01-20

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2019 он/ № Гарчиг Төрөл Огноо Дугаар Холбоос 1 Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2018 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр №01 /1054/

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл № 02 /1104/

2020-01-17

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 02 дугаарын тойм

2020-01-17

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай, Конвенцын нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай, Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагын дүрмийн 38 дугаар зүйлд оруулсан нэмэлтийг соёрхон батлах тухай, Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл № 01 /1103/

2020-01-10

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны 01 дугаарын тойм

2020-01-08

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020 оны эхний дугаарт Гэрээ соёрхон батлах тухай, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулиудыг нийтэлжээ. Гэрээ соёрхон батлах тухай хуулиар Улаанбаатар хотод 2019 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдөр ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл № 49 /1102/

2019-12-31