Contact us

Улсын Их Хурлын Тамгын газар
Монгол Улс. 14201 Улаанбаатар хот.
Төрийн ордон. Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай 1.
Утас: +976-51-267016
Факс: +976-11-327016
Цахим шуудан: secretariat@parliament.mn
Цахим хуудас: www.parliament.mn