УИХ дахь бүлэг /албан бус/

Улсын Их Хурлын гишүүд эвлэлдэн нэгдэж, хүний эрх, эдийн засаг, нийгэм, спорт, байгаль орчны чиглэлээр албан бус бүлэг байгуулж, ажиллах эрхтэй.

Currently there are no contents matching your query or in specified category