Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

2013-04-09 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Одоогоор нэмэлт мэдээлэл байхгүй байна.
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.