Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл

2013-09-17 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.