Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

“Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого”-ыг шинэчлэн батлах тухай

2014-04-30 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар