Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Монгол хэлний тухай

2014-05-16 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Засгийн газраас “Монгол хэлний тухай хууль”-ийн төсөлд ирүүлсэн саналыг тусгасан байдал (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. Доктор, профессор Ш.Чоймаагийн санал (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
5. Төрийн албан ёсны хэлний тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төсөл (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
6. Байнгын хорооны санал дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
7. Ажлын хэсэг байгуулсан тухай Байнгын хорооны тогтоол (Ажлын хэсгийн гишүүд)
8. Монгол хэлний хуулийн төслийн талаар ХЗБХ-ны санал,дүгнэлт (Нам, эвслийн бүлэг, бусад Байнгын хороодын дүгнэлт)
9. Төслийн талаарх НББСШУБХ болон ТББХ дэмжсэн зарчмын болон найруулгын чанартай саналын томьёолол (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
10. Анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх НББСШУБХ болон ТББХороодын хамтарсан санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Мигэддоржийн Батчимэг
Намдаг Батцэрэг
Гаваагийн Батхүү
Агипар Бакей
Лувсанням Гантөмөр
Нямаа Энхболд
Иргэдийн санал
Одоогоор иргэдийн санал байхгүй байна.