Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай

2014-06-10 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар
Иргэдийн санал
Одоогоор иргэдийн санал байхгүй байна.