Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

2014-06-12 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар
Иргэдийн санал
Одоогоор иргэдийн санал байхгүй байна.