Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2014-06-13 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Дондогдорж Эрдэнэбат
Иргэдийн санал
Одоогоор иргэдийн санал байхгүй байна.