Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Зөвшөөрлийн тухай

2014-06-13 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Төслийн үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Төслийн танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Дагалдах хуулийн төслүүд (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
4. Зөвшөөрлийн жагсаалт батлах тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
5. Хэлэлцэх эсэх талаарх Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны санал, дүгнэлт (Нам, эвслийн бүлэг, бусад Байнгын хороодын дүгнэлт)
6. Зөвшөөрлийн тухай хуулийн төсөл (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
7. Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны санал, дүгнэлть саналын томьёолол (Нам, эвслийн бүлэг, бусад Байнгын хороодын дүгнэлт)
8. Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны санал, дүгнэлт (Нам, эвслийн бүлэг, бусад Байнгын хороодын дүгнэлт)
9. Зөвшөөрлийн тухай хуулийн төслийн талаар ХЗБХ-ны санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар
Иргэдийн санал
Одоогоор иргэдийн санал байхгүй байна.