Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Харилцаа холбооны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2014-06-18 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар
Иргэдийн санал
Одоогоор иргэдийн санал байхгүй байна.