Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2014-06-20 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Октябрийн Баасанхүү
Иргэдийн санал
Одоогоор иргэдийн санал байхгүй байна.