Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Нийтийн сонсголын тухай

2014-07-08 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Төслийн үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Төслийн танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Дагалдах хуулийн төслүүд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. Нийтийн сонсголын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай УИХ-ын тогтоолын төсл (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
5. Нийтийн сонсголын тухай болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх эсэх асуудлаар Төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос гаргасан санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
6. Нийтийн сонсголын тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын чуулганы болон Байнгын хорооны нэгдсэн хуралдааны хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулах тогтоол (Ажлын хэсгийн гишүүд)
7. Өргөдлийн байнгын хорооны санал, дүгнэлт, саналын томьёолол (Нам, эвслийн бүлэг, бусад Байнгын хороодын дүгнэлт)
8. Нийтийн сонсголын тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг (Судалгаа, мэдээлэл)
9. Парламентын нээлттэй сонсголд оролцогчдын үүрэг хариуцлага, СТ-12-410 (Судалгаа, мэдээлэл)
10. Парламентын хэлэлцүүлэг сонсголын гэрчийг хамгаалах урамшуулах асуудлын эрх зүйн зохицуулалт, СТ-12-232 (Судалгаа, мэдээлэл)
11. Парламентыг үл хүндэтгэх үйлдэл: агуулга эрх зүйн зохицуулалт, СТ-12-231 (Судалгаа, мэдээлэл)
12. ӨБХ Нийтийн сонсголын тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ (Судалгаа, мэдээлэл)
13. Анхны хэлэлцүүлгийн санал, дүгнэлт болон саналын томьёолол (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
14. эцсийн хэлэлцүүлгийн танилцуулга, төсөл, зарчмын зөрүүтэй санал (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч
Иргэдийн санал
Одоогоор иргэдийн санал байхгүй байна.