Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого батлах тухай

2014-09-04 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Төслийн танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Ажлын хэсгийн гишүүд (Ажлын хэсгийн гишүүд)
3. Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэх эсэх талаарх БОХХААБХ-ны санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
4. Ойн нөөц, ойн сангийн талаарх мэдээлэл, лавлагаа (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
5. Congressional Research Service: Forest Fire/Wildfire Protection (Судалгаа, мэдээлэл)
6. Forest Act (Судалгаа, мэдээлэл)
7. Bihar Private Forest Act 1947 (Судалгаа, мэдээлэл)
8. ХААЯам: Ой, модны үйлдвэрлэл (Судалгаа, мэдээлэл)
9. Д.Оюунхорол: Хууль бус мод бэлтгэлийн хор уршиг асар их (Судалгаа, мэдээлэл)
10. Б.Тулга: Ой модны салбар үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойд зориулсан “Хөгжил дэвшлийн 90 жил” (Судалгаа, мэдээлэл)
11. Ш.Эрдэнэдаваа: Ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн байдлыг өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт (Судалгаа, мэдээлэл)
12. БОАЖГУУХГ: “Ойн тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангаж хууль бус мод бэлтгэлийг таслан зогсооход анхаарч ажиллах тухай зөвлөмж (Судалгаа, мэдээлэл)
13. FAO, Ойн газар: Ойн бодлогод тусгах эрдэмтдийн боловсруулсан багц зөвлөмж (Судалгаа, мэдээлэл)
14. МУИС: Ойн судалгаанд хиймэл дагуулын мэдээ ашиглах нь (Судалгаа, мэдээлэл)
15. Дэлхийн банк: Монгол ой модны салбарын тойм (Судалгаа, мэдээлэл)
16. ННФ: ЕХ-ны байгаль орчинтой холбогдолтой хууль тогтоомж, дүрэм журам (Судалгаа, мэдээлэл)
17. ДБ: Байгаль орчны хяналт шинжилгээ - 2003 (Судалгаа, мэдээлэл)
18. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн өнөөгийн байдал, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох нь, СТ-09/104 (Судалгаа, мэдээлэл)
19. Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн талаарх олон улсын чиг хандлага, Монгол Улсад зайлшгүй шаардлагатай эрх зүйн зохицуулалт, СТ-09/109 (Судалгаа, мэдээлэл)
20. Байгаль орчны хяналт, талуудын оролцоо, СТ-11/403 (Судалгаа, мэдээлэл)
21. Экологийн цагдаагийн алба бүхий шадаадын зарим орны туршлага, СТ-12/402 (Судалгаа, мэдээлэл)
22. БНХАУ-ын Байгаль орчин, Уул уурхайн салбар дахь байгаль орчны талаарх хууль, эрх зүйн бодлогын шинэчлэл, зохицуулалтын талаарх лавлагаа мэдээлэл, СТ-12/413 (Судалгаа, мэдээлэл)
23. Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого батлах тухай тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлэг хийсэн талаарх БОХХААБХ-ны санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
24. Танилцуулга, чуулганы эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
25. Эцсийн найруулга (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар
Иргэдийн санал
Одоогоор иргэдийн санал байхгүй байна.