Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай

2014-09-09 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.
Иргэдийн санал
Одоогоор иргэдийн санал байхгүй байна.