Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТУХАЙ

2014-10-01 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Ажлын хэсгийн нэрс (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. Дагалдах хуулиуд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
5. Санал, дүгнэлт-хэлэлцэх эсэх (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
6. ОХУ-ын стратеги төлөвлөлтийн тухай хууль, 2014. (Судалгаа, мэдээлэл)
7. Малайз улсын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал (Судалгаа, мэдээлэл)
8. Ботсвана улсын Үндэсний хөгжлийн 10 дахь төлөвлөгөөний дунд хугацааны тойм (Судалгаа, мэдээлэл)
9. Ботсвана улсын Үндэсний хөгжлийн 10 дахь төлөвлөгөө (Судалгаа, мэдээлэл)
10. С.Будням: Монгол Улсын хөгжлийн загварын сонголтын хувилбарууд (Судалгаа, мэдээлэл)
11. Г.Батхүрэл: Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тогтолцооны өнөөгийн байдал, боловсронгуй болгох үндэслэл, шаардлага (Судалгаа, мэдээлэл)
12. Ч.Хашчулуун: Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, төсөвлөлтийн уялдааг хангах асуудал (Судалгаа, мэдээлэл)
13. ЭЗСЭШХ: Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн харьцуулсан судалгаа (Судалгаа, мэдээлэл)
14. УИХ-ын Тамгын газрын СШХ: Дэлхийд хөгжлөөрөө тэргүүлэгч зарим орны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн арга, туршлага, харьцуулсан судалгаа, СТ-13/239 (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
15. УИХ-ын Тамгын газрын СШХ: УИХ-д өргөн барьсан Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн төслийн агуулгыг гадаадын зарим орны туршлага, эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулсан судалгаа, СТ-15/202 (Судалгаа, мэдээлэл)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.