Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН БОЛОН АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

2014-10-16 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.