Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

МОНГОЛ УЛСЫН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ, ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ САНГИЙН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛҮҮД

2014-10-16 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралт (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
2. Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралт (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
3. Нэгдсэн танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
4. МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
5. Тогтоолын хавсралтууд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
6. Монгол улсын 2015 оны төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн танилцуулга (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
7. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
8. ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
9. БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
10. БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН УДИРДЛАГА ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
11. ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
12. НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
13. Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуулийн хавсралт (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
14. Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн төслийн танилцуулга (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
15. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ САНГИЙН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
16. Хүний хөгжил сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуулийн хавсралт (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
17. Хүний хөгжил сангаас Монгол Улсын иргэнд 2015 онд хүртээх хишиг, хувийн хэмжээг тогтоох тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
18. Хүний хөгжил сангийн 2015 оны төсвийн төслийн танилцуулга (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
19. Үндэсний аудитын газраас Монгол улсын 2015 оны нэгдсэн төсвийн төсөлд өгөх санал, дүгнэлт (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
20. Хэлэлцэх эсэх талаар гарсан санал, дүгнэлт (2015 оны төсөв дагасан хуулиуд)) (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
21. Анхны хэлэлцүүлэг хийсэн талаарх санал, дүгнэлт (2015 оны төсөв дагасан) (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
22. Саналын томьёолол (2015 оны төсөв дагасан хуулийн) (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
23. Эцсийн хэлэлцүүлгийн танилцуулга (Боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай) (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
24. Эцсийн хэлэлцүүлэгт тусгасан байдал (Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл)
25. Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
26. Хууль зүйн байнгын хорооноос гарсан санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
27. Хууль зүйн байнгын хорооноос гарсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
28. Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооноос гарсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
29. Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны санал, дүгнэлт, зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
30. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Хоёрдахь хэлэлцүүлэг) (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.