Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, хавсралт шинэчлэн батлах тухай Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны Тогтоолын төсөл

2014-10-30 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Тогтоолын хавсралт (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Хавсралт 1 (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
4. Хавсралт (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
5. Албан тоот (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
6. АТГ-ирүүлсэн албан тоот (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
7. АТГ-аас ирүүлсэн албан тоот бүгд (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
8. Лавлагаа-хууль зүйн (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
9. Ажлын хэсэг байгуулах тухай тогтоол (Ажлын хэсгийн гишүүд)
10. Тогтоолын төслийн шигтгэсэн хувилбар (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
11. ХОМ лавлагаа (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
12. ХОМ нэрсийн жагсаалт (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
13. зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
14. Ажлын хэсгийн санал, дүгнэлт (Нам, эвслийн бүлэг, бусад Байнгын хороодын дүгнэлт)
15. 03 Togtooliin tusul 2014.12.16 (Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл)
16. 04 Togtoolin havsralt 2014.12.16 (Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл)
17. Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар Байнгын хорооны танилцуулга (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.