Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

2014-10-31 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуулийн төслөөр хийсэн хэлэлцүүлэг (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. Хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэх талаар Байнгын хорооноос гаргасан санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
5. Ажлын хэсэг байгуулсан тухай Байнгын хорооны тогтоол (Ажлын хэсгийн гишүүд)
6. Төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх Байнгын хорооны санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
7. Хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
8. УИХ-ын Тамгын газрын Экспертийн албанаас гаргасан хууль зүйн зөвлөмж (Экспертийн албаны зөвлөхийн хууль зүйн зөвлөмж)
9. Хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх НББСШУБХ-ны санал, дүгнэлт, саналын томьёолол_2015.06.23 (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
10. Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх НББСУШБХ-ны санал, дүгнэлт (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.