Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Орон нутгийн хөгжлийн сан болон Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалтад хийсэн аудитын тайлан

2014-11-17 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Одоогоор нэмэлт мэдээлэл байхгүй байна.
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.