Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай УИХ-ын тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл

2014-12-12 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Санал, дүгнэлт-хэлэлцэх эсэх (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
4. Industrial Policies in Developing Countries: History and Perspectives (Судалгаа, мэдээлэл)
5. Industrial Policies And Growth: Lessons From International Experience (Судалгаа, мэдээлэл)
6. How did Developed Countries Industrialize? The History of Trade and Industrial Policy: The Cases of GB and the USA (Судалгаа, мэдээлэл)
7. ЖДҮ эрхлэгчдэд олгож буй зээлийн ерөнхий нөхцөл, барьцаа хөрөнгийн талаар хийсэн судалгаа (Судалгаа, мэдээлэл)
8. ЖДҮ эрхлэгчдэд зориулсан товхимол, ХЯамны ЖДҮХГ, НҮБХХ (Судалгаа, мэдээлэл)
9. ЖДҮ-ийн зээлийн үр ашгийг дээшлүүлэх арга зам (Судалгаа, мэдээлэл)
10. Монгол банк: ЖДҮ-лэлийн хөгжил, санхүүжилтийн байдал /ЖДҮ-ийн талаарх түүвэр судалгаа/ (Судалгаа, мэдээлэл)
11. Монгол Улс болон шилжилтийн улс орнуудын ЖДҮ-ийн экспортыг дэмжих бодлого, аргачлал, арга хэмжээний талаарх судалгааны дүн шинжилгээ (Судалгаа, мэдээлэл)
12. УИХ-ын Тамгын газрын СШХ: Жижиг дунд үйлдвэрлэл ба төрийн дэмжлэг, CT-09/210 (Судалгаа, мэдээлэл)
13. УИХ-ын Тамгын газрын СШХ: Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн чиг хандлага, экспортыг дэмжих судалгаа, СТ-11/102 (Судалгаа, мэдээлэл)
14. УИХ-ын Тамгын газрын СШХ: Байгалийн цэвэр хүнсний бүтээгдэхүү ний үйлдвэрлэл, хангамжийг дэмжих бо длого зохицуулалтын зарим асуудал, гадаадын туршлага, № СТ-11/301 (Судалгаа, мэдээлэл)
15. УИХ-ын Тамгын газрын СШХ: Үйлдвэржүүлэлтийн бодлого, төлөвлөлтийн талаарх бусад орны туршлага, СТ- 13/233 (Судалгаа, мэдээлэл)
16. УИХ-ын Тамгын газрын СШХ: Жижиг дунд үйлдвэрийн талаарх лавлагаа мэдээлэл, СТ-14/427 (Судалгаа, мэдээлэл)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Сандаг Бямбацогт
Чимэд Хүрэлбаатар
Нямтайшир Номтойбаяр
Баярбаатар Болор
Баттогтох Чойжилсүрэн