Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2014 оны 08 дугаар дүгнэлт

2014-12-31 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Одоогоор нэмэлт мэдээлэл байхгүй байна.
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.