Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ

2015-02-05 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Дагалдах хууль (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
3. Төслийг хэлэлцэх эсэх талаарх ХЗБХ-ны санал,Дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
4. Ажлын хэсэг байгуулах тухай Улсын Их Хурлын даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн 53 дугаар захирамж (Ажлын хэсгийн гишүүд)
5. Ажлын дэд хэсэг байгуулах тухай Байнгын хорооны 2015 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн 04 дүгээр тогтоол (Ажлын хэсгийн гишүүд)
6. Ажлын хэсэг байгуулах тухай БХ-ны тогтоол д нэмэлт оруулах тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
7. Анхны хэлэлцүүлэгт-санал, дүгнэлт, зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
8. анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх ХЗБХ-ны санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
9. зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
10. эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх ХЗБХ-ны танилцуулга (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
11. эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл (Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл)
12. эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан дагалдах төсөл (Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл)
13. зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол /эцсийн хэлэлцүүлэг/ (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Эцсийн хэлэлцүүлэг/)
14. Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай ажлын хэсгийн танилцуулга (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
15. Зөрчлийн тухай хуулийн эцсийн найруулга (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
16. Зөрчлийн тухай хуулийн эцсийн найруулга /дагах хуулиуд/ (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар