Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Эрүүгийн хэрэг шалган шийдвэрлэх тухай

2015-04-30 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар
Иргэдийн санал
Одоогоор иргэдийн санал байхгүй байна.