Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ

2015-05-12 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Дагалдах хууль (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
3. Ажлын хэсгийн нэрс (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
5. Хэлэлцэх эсэх талаарх ХЗБХ-ны санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
6. Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015 оны 12 дугаар тогтоол (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
7. Цагдаа, хүчний байгууллагад тогтолцооны шинэчлэл хийх цаг нь болсон-М.Батчимэг (Судалгаа, мэдээлэл)
8. ЦЕГ-ийн хуулийн хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Д.Эрдэнэбаатар (Судалгаа, мэдээлэл)
9. Фижигийн цагдаагийн тухай хууль /англи хэл дээр/ (Судалгаа, мэдээлэл)
10. Police service administration act 1990 (Судалгаа, мэдээлэл)
11. Экспеотийн албаны зөвлөмж (Экспертийн албаны зөвлөхийн хууль зүйн зөвлөмж)
12. Ажлын хэсэг байгуулах тухай ХЗБХ-ны тогтоол /нэмэлт оруулах тухай/ (Ажлын хэсгийн гишүүд)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.