Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ

2015-05-12 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
3. ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. БАРИЛГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
5. Төслийг хэлэлцэх эсэх талаар НББСШУБХ-ноос гаргасан санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
6. Хуулийн төслийн үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
7. Төсөлд ирүүлсэн санал хүсэлтүүд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
8. Ажлын хэсэг байгуулах тухай Байнгын хорооны тогтоол (Ажлын хэсгийн гишүүд)
9. Байнгын хорооны тогтоолд нэмэлт оруулах тухай (Ажлын хэсгийн гишүүд)
10. Хуулийн төслүүдийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх НББСШУБХ-ны санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
11. Хамт өргөн мэдүүлсэн хуулиудын эцсийн найруулга (Батлагдсан хууль, тогтоолтой холбогдуулан гаргасан хууль, тогтоол)
12. Хуулийн төслийн эцсийн найруулга (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар