Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ШҮҮХ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

2015-05-19 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Дагалдах хуулиуд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. ШҮҮГЧИЙН ОРОН ТООНЫ ТАЛААРХ СУДАЛГАА (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
5. Шүүгчийн орон тоо батлах тухай УИХ-ын тогтоол (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
6. Шинээр байгуулагдах шүүхийн тамга, тэмдэг, хаяг, хэвлэмэл хуудасны тооцоо (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
7. Хэлэлцэх эсэх талаарх ХЗБХ-ны санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
8. анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх ХЗБХ-ны санал, дүгнэлт болон саналын томьёолол (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
9. эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх ХЗБХ-ны танилцуулга, саналын томьёолол, хууль, тогтоолын төслийн эцсийн хувилбар (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.