Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

2015-05-28 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн (Ажлын хэсгийн гишүүд)
4. Sanal, dugnelt heleltseh eseh (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
5. Газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх эсэх талаар Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооноос гаргасан санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
6. Газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг хийсэн талаар Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооноос гарсан санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
7. Газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
8. Газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооноос гаргасан танилцуулга (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
9. Газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл (Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл)
10. Газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Эцсийн хэлэлцүүлэг/)
11. Эцсийн найруулга (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.