Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ТУХАЙ

2015-06-05 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Дагалдах хуулиуд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. Хэлэлцэх эсэх-санал дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
5. Төсвийн байнгын хорооны санал, дүгнэлт (Нам, эвслийн бүлэг, бусад Байнгын хороодын дүгнэлт)
6. Анхны хэлэлцүүлэгт-санал, дүгнэлт, зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
7. анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх ХЗБХ-ны санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
8. зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
9. Эцсийн хэлэлцүүлэгт танилцуулга (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
10. Эцсийн хэлэлцүүлэгт-хуулийн төсөл (Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл)
11. Эцсийн хэлэлцүүлэгт-саналын томьёолол (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Эцсийн хэлэлцүүлэг/)
12. Эцсийн хэлэлцүүлэгт-Дагалдах хуулийн төслүүд (Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Хишигдэмбэрэлийн Тэмүүжин