Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого батлах тухай

2015-06-10 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн (Ажлын хэсгийн гишүүд)
4. Ажлын хэсэг байгуулах тухай тогтоол /2015.07.01 №06/ (Ажлын хэсгийн гишүүд)
5. Доктор, профессор Л.Дамдинсүрэнгээс ирүүлсэн санал (Иргэд сонгогчдоос ирүүлсэн санал)
6. МУ-ын гавьяат агрономич Ш.Гунгаадоржоос ирүүлсэн санал (Иргэд сонгогчдоос ирүүлсэн санал)
7. ХААИС-ийн багш, судлаач, эрдэмтдээс ирүүлсэн санал (Иргэд сонгогчдоос ирүүлсэн санал)
8. ХААИС-ийн экосистемийн судалгааны төвөөс ирүүлсэн санал (Иргэд сонгогчдоос ирүүлсэн санал)
9. ХЭЛЭЛЦЭХ ЭСЭХ ТАЛААР БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БАЙНГЫН ХОРООНООС ГАРГАСАН САНАЛ, ДҮГНЭЛТ (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
10. Ажлын хэсгийн гишүүн Б.Мяхдадагаас ирүүлсэн санал (Иргэд сонгогчдоос ирүүлсэн санал)
11. Хэлэлцүүлгийн талаарх тэмдэглэл (Судалгаа, мэдээлэл)
12. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол анхны хэлэлцүүлэг (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
13. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол эцсийн хэлэлцүүлэг (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Эцсийн хэлэлцүүлэг/)
14. Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл (Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл)
15. Танилцуулга эцсийн хэлэлцүүлэг (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
16. Эцсийн найруулга (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар