Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Эрүүл ахуйн тухай

2015-06-16 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар