Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай

2015-06-24 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Төслийн танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Төслийн үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Дагалдах хуулийн төслүүд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. Санал, дүгнэлт-Хэлэлцэх эсэх (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
5. Дэлхийд хөгжлөөрөө тэргүүлэгч зарим орны хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн арга, туршлага. УИХТГ-ын СШХ (Судалгаа, мэдээлэл)
6. УИХ-д өргөн барьсан Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн төслийн агуулгыг гадаадын зарим орны туршлага, эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулсан судалгаа. УИХТГ-ын СШХ (Судалгаа, мэдээлэл)
7. Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн харьцуулсан судалгаа-Эдийн засгийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн (Судалгаа, мэдээлэл)
8. Бүгд Найрамдах Турк Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн туршлага (Судалгаа, мэдээлэл)
9. Төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт, хяналт, үнэлгээний орчинг боловсронгуй болгох нь-Бүсийн семинараас гарсан санал, дүгнэлт (Судалгаа, мэдээлэл)
10. Хуулийн төсөлтэй холбоотой орон нутагт хийсэн тайлан (Судалгаа, мэдээлэл)
11. Бодлого төлөвлөлтийн тогтолцооны свот шинжилгээ танилцуулга (Судалгаа, мэдээлэл)
12. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн олон улсын туршлага танилцуулга (Судалгаа, мэдээлэл)
13. Qatar national development strategy 2011-2016 (Судалгаа, мэдээлэл)
14. Development planning in Malaysia (Судалгаа, мэдээлэл)
15. Public financial management and control law-Turkey (Судалгаа, мэдээлэл)
16. Mid-term review of NDP 10 (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
17. Planning and development act-Australia (Судалгаа, мэдээлэл)
18. Анхны хэлэлцүүлэг-санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
19. Эдийн засгийн болон Төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос гаргасан саналын томьёолол (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
20. Тогтоолын төсөл (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
21. Эдийн засгийн болон Төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос гаргасан танилцуулга (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар