Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ

2015-07-02 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Дагалдах хуулиуд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. Монгол Улсын төрийн албаны шинэтгэл: сорилт, боломж ТАЗ (Судалгаа, мэдээлэл)
5. Төрийн албаны шинэчлэл-Монголын эдийн засгийн чуулган, 2014 он (Судалгаа, мэдээлэл)
6. Цэргийн алба төрийн алба уу?, нийтийн алба уу? (Судалгаа, мэдээлэл)
7. Төрийн албаны ёс зүй, төрийн үйлчилгээг шинэ шатанд гаргахад зөрчилтэй хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох шаардлагатай (Судалгаа, мэдээлэл)
8. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг сонгон шалгаруулах эрх зүйн зохицуулалт (Судалгаа, мэдээлэл)
9. Францад төрийн алба ингэж ажилладаг. (Судалгаа, мэдээлэл)
10. Төрийн албаны ойлголт, мөн чанар (Судалгаа, мэдээлэл)
11. Төрийн албатай холбоотой уялдаагүй олон асуудал байна. (Судалгаа, мэдээлэл)
12. Төрийн албан хаагчийн ангилалын тухай (Судалгаа, мэдээлэл)
13. Төрийн албанд тавих шаардлага, болзлын тухай. УИХТГ-ын СШХ (Судалгаа, мэдээлэл)
14. Төрийн албаны үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэхэд нийгмийн аудитын үүрэг. УИХТГ-ын СШХ (Судалгаа, мэдээлэл)
15. Сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаарх гадаад орнуудын эрх зүйн зохицуулалт. УИХТГ-ын СШХ, 2011 он (Судалгаа, мэдээлэл)
16. Төрийн албаны тогтолцоо, шинэтгэлийн талаарх бусад орнуудын туршлага, Монгол Улсын нөхцөл байдал. УИХТГ-ын СШХ, 2012 он (Судалгаа, мэдээлэл)
17. Нийтийн албанд ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх зарим зохицуулалтын талаар. УИХТГ-ын СШХ, 2013 он (Судалгаа, мэдээлэл)
18. Төрийн албан хаагчдын цалин, хөлс, нийгмийн баталгааны талаарх гадаадын зарим орны эрх зүйн зохицуулалт, туршлага. УИХТГ-ын СШХ, 2014 он (Судалгаа, мэдээлэл)
19. Төрийн албан хаагчийн баталгааг хангах чиглэлд үйлчилж буй хууль эрх зүйн зохицуулалт, тэдгээрийн хэрэгжилтийн зарим асуудал. УИХТГ-ын СШХ, 2014 (Судалгаа, мэдээлэл)
20. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн асуудлаарх хэвлэлийн нийтлэлийн контент-анализ /2004-2008/. УИХТГ-ын СШХ, 2009 он (Судалгаа, мэдээлэл)
21. Төрийн албаны эрх зүйн зарим асуудлаарх бусад орны туршлага. УИХТГ-ын СШХ, 2014 он (Судалгаа, мэдээлэл)
22. хэлэлцэх эсэхийн санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
23. Анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаархи ХЗБХ-ны санал, дүгнэлт (Нам, эвслийн бүлэг, бусад Байнгын хороодын дүгнэлт)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.