Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Гаалийн тариф гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд

2015-09-14 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Санжаасүрэн Оюун