Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай, Хүний хөгжил сангийн 2016 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2016 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийг дагалдан өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд

2015-10-09 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Хүний хөгжил сангаас 2016 онд хүртээх хишиг, хувийн хэмжээг тогтоох тухай УИХ-ын тогтоол (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Эдийн засаг, санхүүгийн хямралтай холбогдуулан төсвийн талаар зарим орнуудын авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, Засгийн газраас УИХ-д өргөн барьсан төсвийн тодотголийн талаарх мэдээлэл СТ-09/408 (Судалгаа, мэдээлэл)
3. Монгол Улсын 2011 оны төсвийн орлого, зарлагын шинжилгээ, түүний макро эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл СТ-11/101 (Судалгаа, мэдээлэл)
4. Монгол Улсын 2012 оны төсвийн төсөлд хийсэн шинжилгээ СТ-11/507 (Судалгаа, мэдээлэл)
5. 2008-2012 онуудад өдөр тутмын хэвлэлд нийтлэгдсэн макро эдийн засаг, төсөв санхүү, мөнгөний бодлогын асуудлаарх эдийн засагчид, эрдэмтэн судлаачид, мэргэжилтнүүдийн шүүмж СТ-12/405 (Судалгаа, мэдээлэл)
6. Монгол Улсын төсвийн харилцаан дах төсвийн төвлөрлийн асуудал, төсвийн тухай хууль тогтоомжуудад хийсэн дүн шинжилгээ СТ-12/501 (Судалгаа, мэдээлэл)
7. Шүүх эрх мэдлийн зарим байгууллагын төсвийн төсөл боловсруулах, хэлэлцэн батлах үйл ажиллагааны талаарх бусад орнуудын туршлага СТ-13/227 (Судалгаа, мэдээлэл)
8. Дэлхийн эхний 30 том эдийн засаг бүхий орны дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ба төсвийн зарим үзүүлэлтийн харьцаа СТ-14/408 (Судалгаа, мэдээлэл)
9. Хэлэлцэх эсэх талаар гаргасан санал, дүгнэлт (Дагасан хуулиуд) (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
10. Хэлэлцэх эсэх талаар гаргасан санал, дүгнэлт (ТХМ) (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
11. Хууль зүйн байнгын хорооны санал, дүгнэлт (Нам, эвслийн бүлэг, бусад Байнгын хороодын дүгнэлт)
12. Хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлт /дагасан хуулиуд/ (Нам, эвслийн бүлэг, бусад Байнгын хороодын дүгнэлт)
13. Эдийн засгийн байнгын хорооны санал, дүгнэлт/дагалдах бусад хууль, тогтоол/ (Нам, эвслийн бүлэг, бусад Байнгын хороодын дүгнэлт)
14. ХЗБХ-ны санал, дүгнэлт болон саналын томьёолол /Шүүгчийн цалингийн хэмжээ тогтоох итгэлцүүр тогтоох УИХ-ын тогтоол/ (Нам, эвслийн бүлэг, бусад Байнгын хороодын дүгнэлт)
15. БОХХААБХ-ны санал, дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Нам, эвслийн бүлэг, бусад Байнгын хороодын дүгнэлт)
16. Анхны хэлэлцүүлэг хийсэн талаарх санал, дүгнэлт (2016 оны ТХМ, 2017-2018 оны төсөөлөл) (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
17. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (2016 оны ТХМ, 2017-2018 оны төсөөлөл) (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
18. Анхны хэлэлцүүлэг хийсэн талаарх санал, дүгнэлт (дагасан хуулиуд) (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.