Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭНИЙ ТУХАЙ

2015-10-14 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар