Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

МОНГОЛ УЛС БАЙНГА ТӨВИЙГ САХИХ ТУХАЙ

2015-10-20 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Дагалдах хуулиуд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. Дагалдах хуулиуд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
5. Байнга төвийг сахих статустай улсууд: туршлага, сургамж (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
6. Монгол Улс байнга төвийг сахих тухай хуулийн төслийн талаарх хууль зүйн зөвлөмж (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
7. Байнга төвийг сахих статустай улсууд: туршлага, сургамж (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
8. Г.Уянга-Төвийг үл сахих нь (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
9. МУ-ын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж: НҮБ-ийн Ерөнхий Ассамблейн 70 дугаар чуулганы ерөнхий санал шүүмжлэлд хэлсэн үг (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
10. Ж.Баясах: Хөрөнгө оруулалт сэргэнэ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
11. Ж.Энхсайхан: Шинэ бодлогыг хэрэгжүүлэхэд учир бий (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
12. Ж.Чойнхор: Монгол Улсбайнга төвийг сахих бодлого баримталснаар хөгжлийн шинэ гарц, аюулгүй байдлын бас нэг дархлаатай болно. (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
13. Н.Жалбажав: Төвийг сахина гэдэг нь аливаа зөрчил мөргөлдөөнийг ажиглаад суухын нэр биш (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
14. Байнга төвийг сахих тухай хуулийн төсөлд холбогдох судалгааны мэдээлэл-лавлагааны товьёг (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.