Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл

2015-10-23 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн (Ажлын хэсгийн гишүүд)
4. Хилийн зааг хавсралт (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
5. Санал, дүгнэлт хэлэлцэх эсэх (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
6. БОНХАЖЯ-наас 2015.10.27-нд ирсэн мэдээлэл (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
7. БОНХАЖЯ-наас 2015.10.27-нд ирсэн мэдээлэл (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
8. Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай УИХ-ын тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар БОХХААБХ-с гаргасан танилцуулга (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
9. Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай УИХ-ын тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар БОХХААБХ-с гаргасан танилцуулга (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
10. Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай УИХ-ын тогтоолын төслийн эцсийн найруулга (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
11. Санал, дүгнэлт анхны хэлэлцүүлэг (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
12. Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай УИХ-ын тогтоолын төслийн эцсийн найруулга (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
13. Эцсийн хэлэлцүүлэг танилцуулга (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар