Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Гацууртын ордын төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл

2015-10-23 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар