Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

НИЙТЭЭР ТЭМДЭГЛЭХ БАЯРЫН БОЛОН ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДРҮҮДИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

2015-11-06 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар