Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

2015-11-06 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Догсомын Батцогт