Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Ард нийтийн санал асуулгын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

2015-11-06 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Нямжав Батбаяр
Иргэдийн санал
Одоогоор иргэдийн санал байхгүй байна.