Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

“Авлигатай тэмцэх, хариуцлага, шударга ёсыг бэхжүүлэх” үндэсний хөтөлбөр батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл

2015-11-19 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ, ХАРИУЦЛАГА, ШУДАРГА ЁСЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. Авлигатай тэмцэх, хариуцлага, шударга ёсыг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэх эсэх талаар Хууль зүйн байнгын хорооноос гарсан санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
5. Ажлын хэсэг байгуулах тухай Байнгын хорооны тогтоол (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
6. СТ-12-301 Авилгалын эсрэг хуулийн хэрэгжилт ба авилгалтай тэмцэх орчны эрх зүйн чадамжийн талаарх тойм судалгаа (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
7. СТ-13-411 МУ дах авлигын нөхцөл байдал, эрх зүйн актуудын хэрэгжилт, гадаадын зарим орны авлигатай тэмцэж буй туршлага (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
8. СТ-09-306 Авлига, төрийн албаны хүнд суртал, ТАХ-ийн ашиг сонирхлын зөрчлийн асуудлаар МУ-д 2005-2009 онуудад хийгдсэн судалгааны тойм (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
9. Хоног тоолон хорогдох хэвлэлийн эрх чөлөө (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
10. Авлигатай тэмцэх газрын мөрдөх эрх-Х.Түвшинтөгс (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
11. Авлигатай тэмцэхэд чөлөөт хэвлэлийн үүрэг-Г.Цогтбаатар (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
12. Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
13. Авлигын эсрэг конвенцийн хэрэгжилтийн нөхцөл байдлыг судлах зөвлөх үйлчилгээний тайлан (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
14. Авлигын эсрэг конвенцийн 2 дугаар бүлгийн хэрэгжилтийн нөхцөл байдал (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
15. Prevention (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
16. Анхны хэлэлцүүлэгт-санал, дүгнэлт, саналын томьёолол (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
17. Эцсийн хэлэлцүүлэгт танилцуулга-зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
18. Эцсийн найруулга (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.