Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ

2015-12-04 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Дагалдах хуулиуд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. Хууль зүйн байнгын хорооны санал, дүгэнлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
5. Байнгын хорооны тогтоол (Ажлын хэсгийн гишүүд)
6. Зөвлөмж (Экспертийн албаны зөвлөхийн хууль зүйн зөвлөмж)
7. Анхны хэлэлцүүлэгт-санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
8. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол-анхны хэлэлцүүлэгт (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
9. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
10. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Эцсийн хэлэлцүүлэг/)
11. ХЗБХ (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
12. Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан хуулийн төсөл (Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл)
13. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Эцсийн хэлэлцүүлэг/)
14. ХЗБХ-ны танилцуулга (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
15. Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай /эцсийн найруулга/ (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
16. Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай /эцсийн найруулга/ дагах хуулиуд (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар